Rapport för första kvartalet 2004

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2004
Stockholm den 21 april 2004

  • Nettoomsättningen uppgick till 30.493Mkr (32.062), och ökade 4,2% justerat för avyttringar och i jämförbara valutor
  • Rörelseresultatet påverkades negativt av en kostnad på 979 Mkr för nedläggning av fabriken i Greenville, USA samt av förändrade valutakurser med -125 Mkr
  • Rörelsemarginalen var oförändrat 5,6%, exklusive ovan nämnda kostnad, trots ökade investeringar för att bygga varumärket Electrolux
  • God utveckling för vitvaror i Europa och Nordamerika, förbättring för vitvaror i Övriga världen
  • Väsentlig försämring av resultat och marginal för dammsugare i Nordamerika jämfört med ett starkt första kvartal 2003
  • Nettoresultatet var 532 Mkr (1.246), motsvarande 1:75 kr (3:95) per aktie

För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på
www.electrolux.com/ir