Rapport för första halvåret 2008

Sammanfattning av det andra kvartalet

• Nettoomsättningen ökade med 2,4% exklusive förändringar av valutakurser
• Resultat per aktie uppgick till 0,36 kr (1,94)
• Rörelseresultatet minskade till 793 Mkr (921) exklusive jämförelsestörande poster
• Stabilt resultat för den underliggande verksamheten i Nordamerika trots svag marknadsutveckling
• Lanseringen av Electrolux i Nordamerika går bättre än förväntat
• Vikande efterfrågan i Västeuropa och för tillfället höga produktkostnader hade en negativ påverkan på rörelseresultatet för vitvaror i Europa
• Kostnadsbesparingsåtgärder genomförs enligt plan i Europa
• Förbättrat resultat för vitvaror i Latinamerika, Asien/Stillahavsområdet och för professionella produkter
• Stabil marginal och stabilt resultat för dammsugarverksamheten
• Ny utsikt: Vi förväntar oss ett rörelseresultat för helåret 2008 på 3 300-3 900 Mkr, förutsatt att efterfrågan på vitvarumarknaden i Europa minskar med 1-2% och att marknaden i Nordamerika minskar med 5-8%

Telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2008 klockan 15.00 (CET). Telefonkonferensen leds av VD och koncernchef Hans Stråberg och ekonomi- och finansdirektör Fredrik Rystedt.

En presentation av koncernens andra kvartal 2008 kommer att finnas tillgänglig på Electrolux hemsida www.electrolux.com/ir

Finansiella rapporter under 2008
Delårsrapport juli – september 27 oktober

För mer information
Peter Nyquist, Chef Investor Relations och Finansiell Information, tel 08-738 60 03
Electrolux finansiella information finns också tillgänglig på www.electrolux.com/ir