Rapport för första halvåret 2004

RAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET 2004
Stockholm den 16 juli 2004

  • Nettoomsättningen uppgick första halvåret till 62.443 Mkr (65.375) och nettoresultatet till 1.743 Mkr (2.857), motsvarande 5:70 kr (9:05) per aktie
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet påverkades negativt av kostnader på 167 Mkr för nedläggning av fabriken i Västervik och 239 Mkr för uppgörelsen i en dammsugartvist
  • Väsentligt förbättrat kassaflöde både i andra kvartalet och för perioden som helhet
  • Bättre rörelseresultat och marginal för Konsumentprodukter i Europa och Övriga världen
  • Väsentligt lägre rörelseresultat för dammsugare i Nordamerika, beslut om åtgärdsprogram
  • Satsningarna på marknadsföring ökade med 225 Mkr jämfört med första halvåret 2003, främst inom Konsumentprodukter i Europa och i Nordamerika

För mer information
Electrolux ekonomiska information finns också tillgänglig på
www.electrolux.com/ir