Rapport för de första nio månaderna 2000

Hela rapporten tillgänglig här: Rapport för de första nio månaderna 2000

Rapport för de första nio månaderna 2000:

Tillväxten i efterfrågan i Europa och USA mattades under tredje kvartalet

Högre resultat för både Konsumentprodukter och Professionella produkter

God resultatökning i Nordamerika för såväl inomhus som utomhusprodukter

Lägre resultat för Konsumentprodukter i Europa i tredje kvartalet

Värdeskapandet ökade med 917 Mkr jämfört med föregående år