Överenskommelse nådd angående stängning av fabriken i Nürnberg

Electrolux och IG Metall, en tysk fackförening för industrianställda, har nått en överenskommelse om villkoren för stängningen av fabriken i Nürnberg, Tyskland.

Överenskommelsen ger de anställda ett avgångsvederlag motsvarande 1.8 månadslöner per anställningsår i bolaget samt utbildning i ett bemanningsföretag. Förtidspensioneringar ingår också som en del i uppgörelsen.

Stängningen av fabriken, vilken beräknas påbörjas i juli, kommer att ske gradvis för att slutföras i slutet av 2007. En detaljerad tidplan för stängningen diskuteras med de lokala arbetstagarrepresentanterna.

“Vi har träffat en överenskommelse trots svåra och tuffa förhandlingar under en pågående strejk,” säger Johan Bygge, chef för Vitvaror Europa. ”Det är en väldigt bra överenskommelse för de anställda vilken understryker Electrolux ansvarstagande gentemot de som berörs.”

För att strejken ska avslutas krävs en omröstning bland fackföreningsmedlemmarna vilken beräknas ske under veckan.

Electrolux bekräftar att den totala kostnaden för stängningen av fabriken beräknas uppgå till cirka SEK 2,3 miljarder vilket är samma belopp som tidigare kommunicerats.

För mer information kontakta Electrolux Pressjour 08-657 6507