Organisationsförändringar och nya utnämningar i Electrolux

(ELUX) Electrolux VD och koncernchef Hans Stråberg har beslutat om organisationsförändringar inom Electrolux vitvaruverksamhet i syfte att bättre utnyttja koncernens ledande globala position. Förändringarna genomförs omedelbart.

En ny global ledningsgrupp bildas för vitvaror under ledning av Hans Stråberg. Övriga medlemmar blir Keith McLoughlin, Johan Bygge och Fredrik Rystedt. Den nya ledningsgruppen kommer att fokusera på att öka integreringen inom områden där det finns avsevärda globala möjligheter som varumärken, design, produktutveckling, tillverkning och inköp.

Keith McLoughlin blir, utöver sin nuvarande position som chef för vitvaror i Nordamerika, också ansvarig för Latinamerika som tidigare rapporterade till Johan Bygge.

Johan Bygge har utsetts till ny chef för vitvaror i Europa, utöver sitt nuvarande ansvar som chef för Asien, Afrika & Oceanien.

Wolfgang König har beslutat att lämna sin position som chef för vitvaror i Europa för att bedriva verksamhet utanför Electrolux-koncernen. Han kommer att arbeta tillsammans med den nya ledningen för att säkerställa kontinuitet och en effektiv övergång.

Fredrik Rystedt, tidigare adminstrativ direktör (CAO), har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) för Electrolx-koncernen. Fredrik Rystedts ansvarområde innefattar därmed även Finans, utöver controlling, redovisning, skatter och revision. Nina Linander fortsätter som ansvarig för Finans och rapporterar till Fredrik Rystedt.

”Med den nya ledningsgruppen för vitvaror, kommer vi att bättre kunna dra fördel av vår ledande globala position. Vi kommer att öka takten när det gäller att uppnå kostnads-sänkningar, åtgärda verksamheter med svag lönsamhet och ta fram attraktiva produkter anpassade till kundernas och konsumenternas olika behov världen över,” säger Hans Stråberg.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2003 en omsättning på 124 miljarder kronor och 77.000 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

För att ändra eller saga upp denna faxtjänst, vänligen sänd detta dokument med uppgift om namn, företag och faxnummer till 08-738 70 90 och ange vad som ska ändras.