Nytt antal aktier och röster i AB Electrolux

Till följd av indragningen av 25 842 915 aktier av serie B som beslutades av årsstämman 2022 har antalet aktier och röster i AB Electrolux ändrats. 

Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter indragningen till 35 680 852,5. Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 283 077 393, varav 8 192 348 aktier av serie A och 274 885 045 aktier av serie B. Indragningen genomfördes i april 2022.

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2022 kl 08.10 CET.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.