Ny miljöchef på Electrolux

Henrik Sundström har utsetts till miljöchef för Electroluxkoncernen. Henrik Sundström, 45, som idag är miljöchef för Electrolux affärsområde för hushållsprodukter, Electrolux Home Products Europe, tillträder sin nya befattning den 1 juni. Henrik Sundström har tidigare arbetat som chef inom forskning och utveckling av kyl- och frysskåp.

Miljöorganisationen på Electrolux har vidareutvecklats under det senaste året. Ansvaret för det operativa miljöarbetet ligger idag inom affärssektorerna. Miljöstaben på koncernnivå fokuserar på utarbetandet av riktlinjer, kommunikation, samordning, miljöledning och framtagandet av koncerngemensamma verktyg för miljöarbete och utbildning. Staben består utöver Henrik Sundström av Fatima Boukari, ansvarig för miljökommunikation, samt Peter Fälth, ansvarig för miljöledningssystem.