Michael Treschow ny ordförande i Transatlantic Business Dialogue

(ELUX) Michael Treschow har utsetts till ny ordförande att företräda EUs näringsliv i Transatlantic Business Dialogue – TABD. TABD som består av företagsledare från USA och EU, har en rådgivande funktion till EU-kommissionen respektive den amerikanska regeringen gällande regler för handel mellan Europa och USA och annan ekonomisk verksamhet.

Ordförandens huvuduppgift är framföra näringslivets rekommendationer vid två årliga toppmöten mellan USA och EU. Ståndpunkterna utarbetas vid TABDs årliga konferens. Därutöver håller ordföranden överläggningar med EU-kommissionärerna för handel och industri.

Tidigare har organisationens arbete bl a uppnått tullsänkningar på IT-produkter samt undanröjande av en rad tekniska handelshinder inom olika branscher, t ex tunga fordon och telekommunikation. Andra frågor som drivs är t ex Standards and Regulatory Policy, Företagsfrämjande, Globala frågor, Små- och medelstora företag och E-handel.

Michael Treschow är sedan 1997 VD och koncernchef för Electrolux. . Ordförandens huvuduppgift är framföra näringslivets rekommendationer vid två årliga toppmöten mellan USA och EU. Ståndpunkterna utarbetas vid TABDs årliga konferens. Därutöver håller ordföranden överläggningar med EU-kommissionärerna för handel och industri.

Tidigare har organisationens arbete bl a uppnått tullsänkningar på IT-produkter samt undanröjande av en rad tekniska handelshinder inom olika branscher, t ex tunga fordon och telekommunikation. Andra frågor som drivs är t ex Standards and Regulatory Policy, Företagsfrämjande, Globala frågor, Små- och medelstora företag och E-handel.

Michael Treschow är sedan 1997 VD och koncernchef för Electrolux.

För ytterligare information kontakta:
Electrolux Press Hotline, 08 657 65 07