Michael Treschow föreslås som ny ordförande och Aina Nilsson som ny styrelseledamot i AB Electrolux

Michael Treschow föreslås som ny ordförande och Aina Nilsson som ny
styrelseledamot i AB Electrolux

(ELUX) Som tidigare meddelats har Rune Andersson, ordförande i AB
Electrolux, avböjt omval vid bolagsstämman i april. Likaså har
styrelsens vice ordförande, Jacob Wallenberg, avböjt omval.

Förslaget till val av styrelse har beretts av representanter för några
av de största aktieägarna och innebär återval av styrelseledamöterna
Peggy Bruzelius, Thomas Halvorsen, Louis R. Hughes, Hans Stråberg, Barbara Thoralfsson, Michael Treschow och Karel Vuursteen samt nyval av. Aina Nilsson.

Styrelsen avser att utse Michael Treschow till styrelsens ordförande.
Micahel Treschow är styrelseordförande i Ericsson och tidigare VD och
koncernchef för AB Electrolux.

Förslaget till val av styrelseledamöter har beretts av några av de
större aktieägarna, Investor AB (Claes Dahlbäck), Alecta
pensionsförsäkring, ömsesidigt (Ramsay J. Brufer), AMF Pension (Tor
Marthin) och styrelseordföranden i Electrolux, Rune Andersson.

Aina Nilsson, som föreslås till ny styrelseledamot, är designchef inom
AB Volvo. Hon är född 1953. Aina Nilsson har en examen från konst- och
designskolan i Göteborg. Hon har tidigare bland annat varit designchef
för Volvo Trucks samt innehaft ett flertal designbefattningar inom Saab
Automobile och Saab-Scania. Aina Nilsson är styrelseledamot i. Ballingslöv International AB och ordförande i stiftelsen svensk
industridesign.

Förslaget kommer att föreläggas bolagstämman den 21 april 2004.

Mer information
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2002 en omsättning på 133,2 miljarder kronor och 82.000 anställda.