Ledningsförändringar i AB Electrolux

Electrolux har utsett Anna Ohlsson-Leijon, för närvarande finanschef (CFO) inom affärsområdet Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), till ny Ekonomi- och finansdirektör för AB Electrolux. Electrolux har också utsett Ola Nilsson, för närvarande chef för tvättprodukter inom Vitvaror EMEA, till ny chef för affärsområdet Dammsugare och småapparater och vice verkställande direktör i AB Electrolux. 

Anna-Ohlsson Leijon efterträder Tomas Eliasson som, vilket tidigare meddelats, lämnar bolaget för att ägna sig åt ett annat uppdrag. Ola Nilsson efterträder Henrik Bergström, som kommer att arbeta med särskilda projekt och rapportera till VD. Ola Nilsson tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2016 medan Anna Ohlsson-Leijon tillträder den 1 april 2016. De kommer båda att ingå i koncernledningen och rapportera till Jonas Samuelson, VD och koncernchef.

”Anna blir ett utmärkt tillskott till koncernledningen, med sin långa erfarenhet från olika finansiella roller inom Electrolux. Som CFO för Vitvaror EMEA har hon varit ansvarig för att driva vår strategiska agenda och hon har spelat en central roll i affärsområdets förbättrade resultat”, säger Jonas Samuelson.

”Jag är glad att kunna presentera Ola som ny chef för Dammsugare och småapparater. Han har sedan tidigare uppnått mycket goda resultat som chef för affärsområdet i Asien/Stillahavsområdet, och har på senare tid framgångsrikt lett en vändning inom verksamheten för tvättprodukter i EMEA. Jag vill också tacka Henrik för hans värdefulla bidrag i sin nuvarande roll och ser fram emot att fortsätta arbeta med honom.”

Anna Ohlsson-Leijon började på Electrolux 2001 som projektledare. Hon har därefter haft flera seniora befattningar, bland annat chef för koncernens internrevision från 2005, chef för treasuryavdelningen från 2008 samt chef för avdelningen Corporate Control & Services från 2011. Hon utnämndes till CFO för Vitvaror EMEA 2013. Anna Ohlsson-Leijon är svensk medborgare och har en civilekonomexamen från Linköpings universitet.

Ola Nilsson började på Electrolux 1994 i befattningar på koncernnivå, innan han flyttade till Asien/Stillahavsområdet för att bli CFO och därefter landschef för Dammsugare och småapparater i Australien. Från 2003 arbetade Ola Nilsson vid affärsområdets huvudkontor i Stockholm inom olika chefsroller, tills han 2008 återvände till Asien/Stillahavsområdet som chef för Dammsugare och småapparater i regionen. Han påbörjade sitt nuvarande uppdrag 2012. Ola Nilsson är svensk medborgare och har en magisterexamen i ekonomi från Lunds universitet.

För mer information vänligen kontakta

  • Electrolux pressjour: 08 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2016 klockan 08.00 (CET).