Ledningsförändring i AB Electrolux

Ruy Hirschheimer, chef för Electrolux affärsområde Vitvaror Latinamerika och vice VD i AB Electrolux, har sagt upp sig från sin position från och med den 1 oktober. Processen för att rekrytera en efterträdare har påbörjats. 

Ruy Hirschheimer har arbetat för Electrolux sedan 1998, då han utnämndes till chef för vitvaruverksamheten i Brasilien. Han har haft sin nuvarande position sedan 2002.

”Under Ruys tid som chef har Electrolux växt till att bli ett av Latinamerikas främsta varumärken för hushållsprodukter, och Brasilien är idag en strategiskt viktig marknad. Många av de innovativa koncept för produktutveckling som vi idag utnyttjar i hela koncernen lanserades först i Latinamerika under hans ledarskap”, säger Jonas Samuelson, VD och koncernchef. ”Jag vill tacka Ruy för hans ovärderliga bidrag till Electrolux, och önskar honom allt gott i framtiden.”

Tills dess att en efterträdare har utsetts kommer Ricardo Cons att vara tillförordnad chef för Vitvaror Latinamerika. Ricardo Cons har haft flera positioner inom Electrolux Vitvaror Latinamerika under åren 1997-2011. Ruy Hirschheimer kommer att fortsätta som senior rådgivare för Electrolux under övergångsperioden.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.