Klargörande angående asbetsstämningar i USA

(ELUX) I enlighet med tidigare lämnad information har Electrolux i likhet med ett stort antal andra bolag med verksamhet i USA involverats i pågående rättsprocesser med krav som hänför sig till asbest.

Per den 30 november 2002 uppick antalet mål till 194 st. Electrolux har i sin redovisning reserverat ett belopp som understiger 9 miljoner dollar för dessa mål.

De stora flertalet av målen hänför sig till externt inköpta komponenter som använts i industriella produkter tillverkade före tidigt 1970-tal av verksamheter som inte längre ägs av Electrolux.

Det stora flertalet av dessa mål har flera käranden som också har framställt likartade krav mot ett flertal andra bolag än Electrolux. Antalet käranden i de 194 målen uppgår till ca 14.300 st.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2001 en omsättning på 135,8 miljarder kronor och 87.000 anställda.

Electrolux pressjour nås på telefon 08-657 65 07