Ingen ändring av villkor för föreslagen inlösen av aktier

(ELUX) Electrolux styrelse avstår från möjligheten att justera villkoren
för det föreslagna erbjudandet om inlösen av aktier på totalt cirka
3.000 Mkr.

Villkoren publicerades den 16 mars och styrelsen förbehöll sig då rätten
att senast två veckor före bolagsstämman ändra inlösenkurs och
inlösenrelation om Electrolux-aktien skulle stiga väsentligt och
erbjudandet därmed skulle bli mindre attraktivt för aktieägarna.

Föreslagna villkor är således oförändrade och innebär i korthet:

Varje A-aktie ger en inlösenrätt av serie A, och varje B-aktie ger en inlösenrätt av serie B.
20 inlösenrätter av serie A berättigar till inlösen av en A-aktie, och 20 inlösenrätter av serie B berättigar till inlösen av en B-aktie. För att underlätta justering av udda poster kan upp till 1.000 inlösenrätter användas för inlösen av aktier av valfri serie (A och/eller B).
Electrolux betalar 200 kronor för varje inlöst aktie.
Högst 1.000 inlösenrätter kan säljas courtagefritt.
Beslut om styrelsens inlösenförslag ska fattas vid ordinarie
bolagsstämma den 21 april 2004.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124,1 miljarder kronor och 77.100 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations, AB Electrolux, på
telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.