Indragningen av återköpta aktier och nedsättningen av aktiekapitalet nu genomfört

Indragningen av återköpta aktier och nedsättningen av aktiekapitalet
nu genomfört

(ELUX) Bolagsstämmans beslut om indragning av 14.612.580 tidigare
återköpta B-aktier har nu registrerats. Indragningen innebär att
bolagets aktiekapital sätts ned med 73.062.900 kronor och att Electrolux
har möjlighet att göra ytterligare återköp.

Vidare har de 14.612.580 C-aktier som bolagsstämman beslutade att
emittera till Svenska Handelsbanken för att minska tidsåtgången för
nedsättningen lösts in till nominellt belopp, fem kronor, uppräknat med
en räntefaktor. Nedsättningen innebär att 73.062.900 kronor överförs
från fritt eget kapital till reservfonden.

Efter nedsättningen fördelas bolagets egna kapital på 10.000.000 A-
aktier och 314.100.000 B-aktier, totalt 324.100.000 aktier. Efter dagens
återköp av 400.000 aktier äger Electrolux 9.008.172 tidigare återköpta B-
aktier, motsvarande 2,8% av antalet utestående aktier.

Bolagsstämman i april 2003 bemyndigade styrelsen att, under tiden intill
nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier. Förvärv får ske av högst så många A- och/eller B-aktier att
bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet
aktier.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner
och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer
än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till
konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett
värde av 133,2 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 82. 000
medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Flymo, Volta och ElektroHelios.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60
03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.