Inbjudan till Electrolux Q4 presentation

Stockholm den 14 januari 2022

Electrolux rapport för det fjärde kvartalet 2021 kommer att publiceras fredagen den 28 januari, 2022 runt klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CET), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på Electrolux webbsida www.electroluxgroup.com/ir.

Det finns även möjlighet att lyssna till presentationen här.

För deltagande per telefon ring:

Sverige +46 (0) 8 566 426 51

Storbritannien och övriga Europa +44 3333 000 804

USA +1 631 9131 422

Använd deltagarkoden 33623325#

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux pressjour: 08-657 65 07