Inbjudan till Electrolux Q4 presentation

Electrolux rapport för det fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras tisdagen den 2 februari, runt klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CET), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

Presentationen och rapporten för det fjärde kvartalet kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på Electrolux webbsida www.electroluxgroup.com/ir.

Det finns även möjlighet att lyssna till presentationen här.

För deltagande per telefon ring:

Sverige +46 (0) 8 566 426 51
Storbritannien och övriga Europa +44 3333 000 804
USA +1 631 9131 422

Använd deltagarkoden 32090696#

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Electrolux pressjour: 08-657 65 07