Inbjudan till Electrolux Q3 presentation

 Stockholm den 13 oktober 2022  

Electrolux rapport för det tredje kvartalet 2022 kommer att publiceras torsdagen den 28 oktober, 2022, omkring klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CEST), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på Electrolux webbsida www.electroluxgroup.com/ir.

Det finns även möjlighet att lyssna till presentationen här.

För deltagande per telefon ring:

Sverige:                                                     +46 8 56 64 26 51

Internationellt/Storbritannien:                    +44 33 33 00 08 04

USA:                                                          +1 63 19 13 14 22

PIN-kod:                                                   70461836#

För mer information, kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07