Inbjudan till Electrolux Q1 presentation

Electrolux rapport för det första kvartalet 2021 kommer att publiceras onsdagen den 28 april, runt klockan 08.00.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en telefonkonferens, klockan 09.00 (CET), där resultatet presenteras av VD och koncernchef Jonas Samuelson och Ekonomi- och finansdirektör Therese Friberg.

Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på Electrolux webbsida www.electroluxgroup.com/ir.

Det finns även möjlighet att lyssna till presentationen här.

För deltagande per telefon ring:

Sverige +46 (0) 8 566 426 51
Storbritannien och övriga Europa +44 3333 000 804
USA +1 631 9131 422

Använd deltagarkoden 87590350#

För mer information kontakta:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations: 070-590 80 72

Electrolux pressjour: 08-657 65 07