Fransk konkurrensprocess avslutad

6 december, 2018

Den franska konkurrensmyndigheten har nu avslutat den tidigare kommunicerade utredningen av ett påstått brott mot konkurrensregler i Frankrike av Electrolux och andra vitvarutillverkare under åren 2006 till 2009.

Konkurrensmyndigheten har beslutat om ett bötesbelopp på 48 miljoner euro, vilket är lägre än den avsättning om 54 miljoner euro (564 miljoner kronor) som gjorts av Electrolux och som redovisades som en engångspost i det andra kvartalet 2018. Beslutet följer på en förlikning som ingåtts mellan Electrolux och myndigheten tidigare i år.

Skillnaden mellan det faktiska bötesbeloppet och avsättningen kommer att redovisas som en justering av den engångspost som rapporterades i andra kvartalet. Denna justering kommer att ge en positiv effekt på resultatet för Electrolux affärsområde Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika i resultatet för det fjärde kvartalet. Electrolux fjärde kvartalsrapport publiceras den 1 februari 2019.

Som tidigare meddelats av Electrolux, i ett pressmeddelande den 7 februari 2018, så genomför den franska konkurrensmyndigheten ytterligare en utredning som berör Electrolux. Företaget har ännu inte informerats om några slutsatser gällande den utredningen.

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Läs mer inom Nyheter

Electrolux tar nu upp det första lånet på obligationsmarknaden inom sitt ramverk för gröna obligationer. Bolaget lånar 1 miljard kronor som öronmärks för klimatinvesteringar och andra projekt med miljömässiga fördelar.

Läs mer

Electrolux rapporterade idag att företaget har minskat CO2-utsläppen från sin verksamhet med 66 procent sedan 2005. Företaget, som flera gånger utnämnts till hållbarhetsledare inom hushållsprodukter, visade också på hur stora investeringar i fabriker och...

Läs mer

AB Electrolux lanserar idag ett ramverk för gröna obligationer. Avsikten är att ta in medel som öronmärks för investeringar som bidrar till en minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet. Ramverket är utformat för...

Läs mer