Förslag på styrelseledamöter för Husqvarna

Följande styrelseledamöter föreslås för Husqvarna, som blir namnet på verksamheten inom utomhusprodukter när denna skiljs av som en separat koncern.

– Peggy Bruzelius, född 1949, civ ekon, styrelseordförande i bl a Lancelot Asset Management, vice ordförande i Electrolux, styrelseledamot i bl a Axfood, Ratos, Scania och Syngenta

– Börje Ekholm, VD och koncernchef för Investor, född 1963, civ ing, MBA, styrelseordförande i WM-data och Biotage, styrelseledamot i bl a Tessera Technologies Inc.

– Tom Johnstone, VD och koncernchef för SKF, född 1955, M A, Hon Doc in BA, styrelseledamot i SKF och Electrolux

– Anders Moberg, VD och koncernchef för Royal Ahold, född 1950, styrelseordförande i Clas Ohlson, styrelseledamot i bl a DFDS A/S och Velux A/S i Danmark

– Gun Nilsson, Vice VD, Duni, född 1955, civ ekon

– Peder Ramel, VD B2 Bredband, född 1955, civ ekon

– Lars Westerberg, VD och koncernchef för Autoliv, född 1948, civ ing, MBA, styrelseledamot i bl a Haldex

– Bengt Andersson, Chef för Electrolux utomhusprodukter, Senior Executive Vice-President i AB Electrolux, född 1944, ing, styrelseledamot i Kabe Husvagnar AB

Lars Westerberg föreslås bli styrelsens ordförande. Ytterligare ledamöter kan komma att nomineras.

Ledamöterna planeras att utses senare i januari inför första styrelsemötet. Förslagen har arbetats fram i samråd med Electrolux valberedning.

I valberedningen ingår Jacob Wallenberg, ordförande i Investor AB, samt Carl Rosén, Andra AP-fonden, Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Kjell Norling, Handelsbanken/SPP Fonder och Michael Treschow, ordförande i Electrolux.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2004 en omsättning på cirka 121 miljarder och 72,000 anställda.