Electroluxkoncernen förvärvar varumärket Electrolux i Nordamerika för att bygga globalt varumärke

Electroluxkoncernen, världens största tillverkare av hushållsprodukter, har undertecknat en överenskommelse beträffande förvärv av varumärket och företagsnamnet ”Electrolux” i Nordamerika. I och med överenskommelsen får Electrolux full och global kontroll av företagsnamnet och koncernens viktigaste varumärke.

”Det här är en viktig del i uppbyggnaden av Electrolux som ett världsledande konsumentvaruföretag. Vi kommer att kunna dra fördel av vårt eget namn i USA, som är vår enskilt största marknad. I den nya ekonomin är de flesta framgångsrika varumärken globala. Därför är viktigt att vi har kontroll över Electrolux-namnet globalt, säger Michael Treschow, Electrolux VD och koncernchef.

För två år sedan presenterade Electroluxkoncernen en global varumärkesstrategi som fokuserar på färre, större och starkare varumärken samt syftar till att öka Electrolux-tillhörigheten av koncernens samtliga varumärken.

”Genom förvärvet kommer vi att kunna tillämpa varumärkesstrategin på den nordamerikanska verksamheten, som idag har en försäljning på mer än USD 5 miljarder. Det betyder att vi kan stärka våra redan framgångsrika amerikanska varumärken ytterligare, genom att de förknippas med världens största tillverkare av hushållsprodukter,” säger Treschow. ”Vi har också för avsikt att använda Electrolux som varumärke i Nordamerika på några av våra främsta hushållsprodukter i europeisk stil.”

Överenskommelsen skrevs under efter flera års förhandlingar med säljaren, amerikanska Electrolux LLC, vars verksamhet bl a omfattar direktförsäljning av dammsugare. Avtalet anger att Electroluxkoncernen kommer att köpa rättigheterna till företags- och produktnamnet Electrolux i USA och Kanada. Diskussioner kring framtida samarbeten mellan de två företagen fortsätter.

Electrolux LLC grundades av Electroluxkoncernens grundare Axel Wenner-Gren. Fram tills 1968 ägde Electrolux Group 38% av aktierna i det företag som idag heter Electrolux LLC. Sedan dess har Electrolux LLC varit ett separat bolag och innehaft rättigheterna till Electrolux-namnet i Nordamerika. Electrolux LLC kommer även efter transaktionen fortsätta vara ett fristående bolag.

Köpeskillingen är USD 50 miljoner. Electrolux kan omedelbart börja använda namnet på sina produkter i Nordamerika, bortsett från dammsugarprodukter. Electrolux LLC behåller namnrättigheterna för dammsugare och tillbehör under en övergångsperiod som varierar beroende på produkt. Ett antal punkter kvarstår att lösa under de närmaste veckorna, däribland registrering hos de amerikanska myndigheterna.

”Det är ett ansenligt pris, men det värde som det tillför vår verksamhet är betydligt högre eftersom ett välskött varumärke betalar sig i årtionden. Det gläder mig att vi funnit en lösning som gagnar båda parter och som skapar möjlighet för framtida samarbeten”, säger Treschow
I Electrolux amerikanska verksamhet ingår bl a varumärkena Frigidaire, Kelvinator, White-Westinghouse, Tappan (vitvaror), Eureka (dammsugare) Husqvarna, Partner, Poulan, WeedEater och American Yard Products (utomhusprodukter).

Nordamerika svarade under 1999 för 40% av koncernens omsättning. Koncernen har 24 fabriker i Nordamerika med tillverkning eller huvudkontor i 17 amerikanska stater, två kanadensiska provinser och två stater i Mexiko. Antalet anställda i regionen uppgår till 23.000.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner för kök, rengöring och skogs- och trädgårdsskötsel, såsom kylskåp, tvättmaskiner, spisar, dammsugare, motorsågar, gräsklippare samt trädgårdstraktorer. Försäljningen 1999 uppgick till SEK 120 miljarder, och antalet anställda var 93.000. Varje år köper kunder i mer än 150 länder över 55 miljoner produkter från Electrolux, för både konsumentbruk och professionell användning.

PRESSMöTE IDAG KL 11.00
Med anledning av förvärvet hålls idag pressmöte med Michael Treschow kl 11.00 i Electrolux lokaler, St Göransgatan 143, Stockholm.

Mer information
För mer information, kontakta Lars Göran Johansson, informationsdirektör, på 08- 738 73 25 eller
lars-goran.johansson@notes.electrolux.se

Electrolux Pressjour nås på 08-657 65 07.

Bildmaterial
Bildmaterial i samband med denna release finns på:
http://www.sthlms-reprografen.se/electrolux/MichaelT.html (Michael Treschow och Electrolux bakgrund)
http://www.sthlms-reprografen.se/electrolux/us.html (Electrolux och US flaggor)