Electrolux valberedning föreslår omval av styrelsen

Stockholm, 8 februari 2022

Electrolux valberedning föreslår inför årsstämman den 30 mars omval av samtliga styrelseledamöter. Staffan Bohman föreslås väljas om till styrelseordförande och Petra Hedengran, Henrik Henriksson, Ulla Litzén, Karin Overbeck, Fredrik Persson, David Porter och Jonas Samuelson som ledamöter.

Electrolux valberedning utgörs av Johan Forssell (ordförande), Investor AB, Carina Silberg, Alecta, Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder, och Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder. I valberedningen ingår också Staffan Bohman och Fredrik Persson, ordförande respektive ledamot i Electrolux styrelse.

For further information, please contact:

Sophie Arnius, Head of Investor Relations, +46 70 590 80 72

Rupini Bergström, Electrolux Press Hotline, +46 8 657 65 07