Electrolux utser ny IR-chef

Electrolux har utsett Catarina Ihre till Vice President och chef för investerarrelationer från och med senast januari 2014. Hon efterträder Peter Nyquist som slutar för ett uppdrag utanför företaget.

Catarina Ihre är för närvarande chef för investerarrelationer på stålbolaget SSAB. I sitt nya jobb kommer hon att rapportera till Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör på Electrolux.

”Vi är mycket glada att Catarina börjar hos oss. Hennes erfarenhet som finansanalytiker och inom investerarrelationer kommer att vara av stort värde för Electrolux,” säger Eliasson. ”Jag vill också tacka Peter för hans viktiga bidrag till vårt företag över de senaste åtta åren.”

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.