Electrolux tilldelas EU:s pris för hållbar energi

Electrolux VD och koncernchef Hans Stråberg föreslår särskilda incitament för att påskynda utbyte av gamla hushållsapparater mot nya och energieffektiva produkter.

Electrolux har fått EU-kommissionens prestigefyllda pris “Sustainable Energy Award” i kategorin ”Corporate Commitment”. Priset är ett erkännande för företagets kontinuerliga strävanden att minska energiförbrukningen i produkter, fabriker och tjänster.

Priset är en del i EU:s kampanj “Sustainable Energy Europe 2005-2008” som syftar till att höja allmänhetens medvetande kring frågor som förnyelsebar energi, energieffektivisering, miljövänliga transporter och alternativa bränslen.

”Jag är mycket stolt över att Electrolux får detta pris, det är ett erkännande för våra ansträngningar inom området energieffektivisering.”, säger Electrolux VD och koncernchef Hans Stråberg.

Hans Stråberg refererar till Electrolux kontinuerliga utveckling inom området energieffektiva hushållsapparater. Enligt Stråberg förbrukar Electrolux apparater ca 40 procent mindre energi jämfört med vad motsvarande produkter förbrukade för tio år sedan.

”Vi menar att incitamentsprogram över hela Europa för att stimulera utbytet av gamla hushållsapparater mot nya, energieffektiva produkter skulle få betydande effekt när det gäller koldioxidutsläppen”, säger Stråberg. ”Vi uppskattar att det finns ca 200 miljoner hushållsapparater som är mer än tio år gamla hos hushållen i Europa. Genom att byta ut dessa skulle koldioxidutsläppen kunna minskas med ca 22 miljoner ton per år, vilket motsvarar 6 procent av EU:s mål enligt Kyotoprotokollet”.

Förutom att utveckla mer energieffektiva produkter som till exempel Sensidry, en torktumlare som ståtar med en rekordlåg energiförbrukning är Electrolux engagerat i ett flertal program som bidrar till hållbar energianvändning. Som ett resultat av dessa ansträngningar har Electrolux tagit emot ett antal utmärkelser, inklusive EU-kommissionens pris Energy+.

Pressbilder kan laddas ner på: http://www.electrolux.com/node23.aspx?folderid=15600

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour på +46 8 657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Zanussi, Eureka och Frigidaire. Under 2005 hade Electrolux en omsättning på 100 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press.