Electrolux tecknar garanterad kreditfacilitet

Electrolux har tecknat en ny garanterad kreditfacilitet på 500 miljoner EUR med en grupp om elva banker. Faciliteten är i flera olika valutor.

Faciliteten är avsedd för allmänna bolagsändamål och har fem års löptid, med möjlighet till förlängning på upp till ytterligare två år. Den nya faciliteten kommer att omfinansiera en befintlig syndikerad facilitet på 500 miljoner EUR, som förfaller i juni 2012.

Faciliteten övertecknades under syndikeringen, men ökades inte.

Aktiva Bookrunners, Co-ordinators och Mandated Lead Arrangers är Citi och SEB. Deutsche Bank anslöt sig också till faciliteten som Bookrunner och Mandated Lead Arranger. Mandated Lead Arrangers i faciliteten är Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Limited, Morgan Stanley, Nordea, Swedbank och The Royal Bank of Scotland.

”Det är ett tecken på Electrolux finansiella styrka och trovärdighet att vi i dagens ekonomiska läge har fått till stånd en kreditfacilitet som denna”, säger Mikael Friberg, Group Treasurer i Electrolux.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46-8-657 65 07.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2011 klockan 14.15 (CET).