Electrolux tecknar en avsiktsförklaring om att förvärva 52% i det egyptiska företaget Olympic Group

Som ett led i sin strategi att växa på tillväxtmarknader, har Electrolux idag tecknat en avsiktsförklaring med Paradise Capital om att förvärva 52% av Olympic Group for Financial Investments S.A.E. Olympic Group är den största tillverkaren av hushållsapparater i den snabbväxande Mellanöstern- och Nordafrikaregionen.

Olympic Group har 7 300 anställda och tillverkar tvättmaskiner, kylskåp, spisar och varmvattenberedare. Under 2009 hade företaget en omsättning om 2,1 miljarder EGP (ca 2,5 miljarder SEK) och en estimerad marknadsandel om cirka 30% (volym) i Egypten. Electrolux och Olympic Group har utvecklat ett framgångsrikt kommersiellt partnerskap i regionen under nästan 30 år, vilket idag omfattar teknologi, komponentförsörjning, distribution och varumärkeslicensiering. Olympic Group är noterat på den egyptiska börsen.

Den undertecknade överenskommelsen är en avsiktsförklaring med Paradise Capital om att Electrolux får förvärva Paradise Capitals 52-procentiga majoritetspost i Olympic Group till ett pris om cirka 45,30 EGP per aktie. Förvärvet och prissättningen är beroende av ett tillfredsställande genomförande av due diligence och en överenskommelse med Paradise Capital om gängse transaktionsdokumentation. I samband med ett förvärv av Paradise Capitals 52-procentiga majoritetspost, avser Electrolux att genomföra ett publikt bud gällande resterande aktier i Olympic Group, i enlighet med egyptisk marknadspraxis och lagstiftning, och till samma pris som överenskommits med Paradise Capital.

Vid fullföljd affär kommer Paradise Capital att förvärva Olympic Groups ägarandel i Namaa och B-Tech, båda noterade på den egyptiska börsen. Det preliminära priset är 13,88 EGP per aktie för Namaa och 3,44 EGP per aktie för B-Tech. Exklusive dessa två tillgångar utanför kärnverksamheten, kommer bolagsvärdet av 100% i Olympic Group att vara uppskattningsvis 2,7 miljarder EGP. Vid fullföljd affär kommer Olympic Group att ingå ett förvaltningsavtal med Electrolux och Paradise Capital. Mot en managementavgift kommer Electrolux och Paradise Capital att säkerställa ett fortsatt teknik- och förvaltningsstöd till Olympic Group, enligt villkor som blir överenskomna i detalj i ett senare skede.

Mer information om Olympic Group finns på www.olympicgroup.com

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07