Electrolux styrelse beviljar ytterligare återköp av egna aktier

(ELUX) Electrolux styrelse har beviljat ytterligare återköp av egna aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman i april 2002.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många A- och/eller B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet aktier.

Efter nedsättningen av aktiekapitalet i AB Electrolux i maj 2002 fördelas bolagets aktiekapital på 10.000.000 A-aktier och 328.712.580 B-aktier, totalt 338.712.580 aktier. Electrolux äger för närvarande 9.148.000 tidigare återköpta B-aktier, motsvarande 2,7% av antalet utestående aktier.

Återköp av 7,3% av aktierna beräknat på sista betalkurs 176,50 kr den 12 juni 2002, skulle för helåret 2001 inneburit att nettoresultatet per aktie ökat från 11,35 kr till cirka 11,80 kr och avkastningen på eget kapital stigit från 13,2% till 15,0%. Baserat på koncernens bokslut för första kvartalet 2002 skulle återköp av 7,3% av aktierna ökat skuldsättningsgraden från 0,37 till 0,60.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2001 en omsättning på 135,8 miljarder kronor och 87.000 medarbetare.

Mer information
Electrolux Pressjour har 08-657 65 07.