Electrolux styrelse beviljar ytterligare återköp av egna aktier

(ELUX) Electrolux styrelse har beviljat ytterligare återköp av egna
aktier i enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman i april 2003.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa
ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier. Förvärv får ske av högst så många A- och/eller B-aktier att
bolaget efter varje förvärv innehar högst 10% av det totala antalet
aktier. Förvärv får endast ske genom handel på Stockholmsbörsen
och/eller London Stock Exchange till ett pris per aktie inom det vid var
tid registrerade kursintervallet.

Efter nedsättningen av aktiekapitalet i AB Electrolux i maj 2003
fördelas bolagets aktiekapital på 10.000.000 A-aktier och 314.100.000 B-
aktier, totalt 324.100.000 aktier. Electrolux äger för närvarande
11.937.172 tidigare återköpta B-aktier, motsvarande 3,7% av antalet
utestående aktier.

Syftet med det nya återköpsprogrammet är att fortlöpande kunna anpassa
kapitalstrukturen till bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde samt att kunna använda de återköpta aktierna i samband
med finansiering av eventuella företagsförvärv och bolagets
optionsprogram.

Återköp av 6,3% av aktierna beräknat på sista betalkurs 152,00 kr den 11
juni 2003, skulle för helåret 2002 inneburit att nettoresultatet per
aktie ökat från 15,60 kr till cirka 16,30 kr och avkastningen på eget
kapital stigit från 17,2% till 18,8%. Baserat på koncernens bokslut för
första kvartalet 2003 skulle återköp av 6,3% av aktierna ökat
skuldsättningsgraden från 0,19 till 0,27.

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner
och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer
än 55 miljoner produkter – som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till
konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett
värde av 133,2 miljarder kronor. Electrolux-koncernen har 82. 000
medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Flymo, Volta och ElektroHelios.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60
03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.