Electrolux stänger fabrik i l’Assomption, Kanada och minskar antalet anställda i Europa

Electrolux har beslutat att stänga sin fabrik i l’Assomption, Quebec, Kanada, under 2013. Fabriken tillverkar spisprodukter och har cirka 1 300 anställda. I Europa kommer Electrolux att minska sin personalstyrka med cirka 800 anställda under 2011 och 2012.

Produktionen i l’Assomption kommer att överföras till en ny anläggning, vars plats kommer att meddelas inom kort. Flytten av produktion från fabriken i l’Assomption kommer att inledas i mitten av 2012, och fabriken kommer att stängas under fjärde kvartalet 2013. Stängningen kommer att medföra en total kostnad om cirka 450 miljoner kronor, vilken kommer att belasta rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2010 inom jämförelsestörande poster.

Inom fabriksverksamheten för vitvaror Europa kommer antalet anställda att minskas med cirka 800 personer. Ingen fabrik kommer att stängas. Förändringarna kommer att genomföras successivt och vara helt slutförda under fjärde kvartalet 2012. Åtgärderna kommer att medföra en total kostnad om cirka 400 miljoner kronor, vilken kommer att belasta rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2010 inom jämförelsestörande poster.

Electrolux omstruktureringsprogram som inleddes 2004 beräknas att vara klart 2011. Den totala kostnaden för programmet kommer att uppgå till cirka 8,5 miljarder kronor, och programmet väntas generera årliga kostnadsbesparingar om 3,4 miljarder kronor med full effekt från 2013.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.