Electrolux säljer resterande del av produktlinje fritidsprodukter

(ELUX) Electrolux styrelse har beslutat att utnyttja optionen att sälja resterande delar av produktlinje fritidsprodukter till investeringsfonden EQT Northern Europe.

Huvuddelen av produktlinjen avyttrades per den 31 juli 2001 till EQT. I överenskommelsen ingick en option för koncernen att vid en senare tidpunkt sälja resterande delar, dvs verksamheterna i Tyskland och Slovakien med en sammanlagd årsomsättning på cirka 1.100 Mkr och cirka 1.400 anställda.

Försäljningen beräknas vara avslutad per den 31 januari 2002 och medföra en realisationsvinst för koncernen på cirka 1.800 Mkr.

Verksamheten inom fritidsprodukter är ledande på världsmarknaden inom absorptions-kylskåp för fritidsfordon, hotellrum m fl användningsområden. Den i juli avyttrade delen av produktlinjen hade en årsomsättning på cirka 4.200 Mkr och cirka 2.200 anställda. Försäljningen medförde en realisationsvinst för koncernen på 3.120 Mkr.

EQT Northern Europe är en riskkapitalfond med 2 miljarder euro i eget kapital. EQT Partners AB, investeringsrådgivare åt EQT Northern Europe, har kontor i Helsingfors, Köpenhamn, München och Stockholm. EQT förverkligar sin affärsidé genom att förvärva företag i norra Europa och utveckla dessa genom ett aktivt ägande och i nära samarbete med företagsledningen i de förvärvade bolagen.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder till ett värde av 124,5 miljarder kronor. Electrolux har 87.000 medarbetare och arbetar med ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka, Husqvarna, Volta och ElektroHelios.

Mer information
Electrolux Pressjour kan nås på telefon 08-657 65 07.