Electrolux säljer produktlinje fritidsprodukter till EQT

(ELUX) Electrolux har träffat avtal om försäljning av huvuddelen av produktlinje fritidsprodukter till investeringsfonden EQT Northern Europe.

Produktlinjen ingår i affärsområdet Professionella Inomhusprodukter och är ledande på världsmarknaden inom absorptionskylskåp för fritidsfordon, hotellrum m fl användningsområden. De sålda verksamheterna hade 2000 en omsättning på cirka 4.200 Mkr och cirka 2.200 anställda. Tillverkningen bedrivs i flera länder i Europa samt i Nordamerika och Sydafrika.

Avtalet omfattar inte verksamheterna i Tyskland, Österrike och Slovakien, som 2000 hade en extern försäljning på totalt cirka 1.100 Mkr och cirka 1.400 anställda. Electrolux har en option att sälja dessa till EQT vid ett senare tillfälle.
Försäljningen har skett genom ett anbudsförfarande som letts av Lehman Brothers och beräknas medföra en realisationsvinst för koncernen på cirka 3.200 Mkr före skatt. Avtalet förutsätter godkännande av berörda myndigheter.

”Försäljningen är ett led i en fortsatt renodling av koncernen till konsumentprodukter för inom- och utomhusbruk samt vissa motsvarande produkter för professionella användare. Verksamheten inom fritidsprodukter är framgångsrik och har en stark marknadsposition. Samordningsfördelarna med övriga koncernen är dock begränsade genom att försäljningen huvudsakligen sker till husbils- och husvagnsvagnsindustrin” säger Michael Treschow, VD och koncernchef i Electrolux.
EQT Northern Europe är en riskkapitalfond med EUR 2 miljarder i eget kapital. EQT Partners AB, investeringsrådgivare åt EQT Northern Europe, har kontor i Helsingfors, Köpenhamn, München och Stockholm. EQT förverkligar sin affärsidé genom att förvärva företag i norra Europa och utveckla dessa genom att vara en aktiv ägare som agerar i nära samarbete med företagsledningen i de förvärvade bolagen.

For further information contact:
Detlef Münchow, Chef för Professionella Inomhusprodukter, 08-657 65 07