Electrolux rapport för första kvartalet 2001

  • Lägre efterfrågan i USA, fortsatt tillväxt på marknaderna i Europa, Latinamerika och Asien
  • Sämre rörelseresultat för Konsumentprodukter och Professionella Inomhusprodukter
  • Högre resultat för Professionella Utomhusprodukter
  • Tidigare aviserade strukturåtgärder och kostnadsanpassningar fortgår planenligt
  • Förvärvet av Email, Australiens största vitvaruföretag slutfördes i februari