Electrolux prisas för hantering och rapportering av utsläpp

Electrolux har av CDP (tidigare Carbon Disclosure Project) utsetts till ett av Nordens fem bästa bolag på att reducera sina koldioxidutsläpp och därmed minska riskerna från klimatförändring.

CDP lyfter också fram Electrolux som ledande på att rapportera om sina utsläpp av klimatgaser. Electrolux är det enda svenska bolaget som är med på båda CDPs topplistor.

CDP bedömer i den årliga rapporten Nordic 260 Climate Change Report hur noterade bolag agerar för att hantera förändringar i klimatet. Rapporten analyserar data ifrån de av Nordens största bolag som deltagit i CDPs program mot klimatförändringar.

”Vi är stolta att som enda svenska bolag lyftas fram av CDP som ledande både när det gäller att agera mot klimatförändringar och inom vår rapportering”, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux. ”Vi har inom Electrolux har arbetat länge med att samla in utsläppsdata från våra verksamheter, och började rapportera sådan här information redan på 1990-talet. Vi har också gjort goda framsteg i att minska vår energiförbrukning. Under 2012 uppnådde vi en relativ förbättring på 6 procent jämfört med 2011, vilket visar att vår produktion har blivit klart mer effektiv i det här avseendet.”

I årets rapport har Electrolux för första gången kommit med på listan CPLI (Climate Performance Leadership Index), där företag utvärderas utifrån omfattningen och kvaliteten på deras strategier och utsläppsminskningar. Fem nordiska bolag ingår i 2013 års CPLI.

Electrolux ingår också, för tredje året i rad, på listan CDLI (Climate Disclosure Leadership Index), där 27 nordiska bolag i år lyfts fram för att ha en god nivå på sin rapportering av information som rör klimatförändringar. Företagen poängsätts på en skala upp till maximalt 100, utifrån hur komplett och gedigen rapporteringen är. Electrolux fick 92 poäng.

Indexen används av investerare för att utvärdera hur väl anpassade bolag är för att hantera lokala och internationella utsläppsregler, samt för att styra investeringsbeslut. Läs mer här .

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.