Electrolux presenterar nytt klimatmål i 2013 års hållbarhetsrapport

Online edition (In English), including the sustainability performance review, Sustainability matters.

Electrolux har publicerat den årliga hållbarhetsrapporten för 2013, och presenterar målet att halvera företagets CO2-utsläpp tills 2020 jämfört med 2005.

Rapporten, som är tillgänglig här (på engelska), illustrerar hur affärsstrategin och hållbarhet är sammankopplade.

”Vi på Electrolux vill leverera smartare och mer resurseffektiva produkter till fler människor runtom i världen. För att bidra till den sortens skillnad för en bättre vardag måste hållbarhet vara integrerat i hela vår organisation och vara en central del av affärsstrategin”, säger Keith McLoughlin, VD och koncernchef för Electrolux, i rapporten. ”Jag är övertygad om att det är genom att förbättra våra produkters effektivitet för världens växande medelklass som vi kan skapa långsiktigt värde för aktieägarna”.

Den största miljöpåverkan som Electrolux verksamhet ger upphov till beror på de koldioxidutsläpp som uppstår under produkternas användning. Att hantera begränsad tillgång på energi, maximera produkternas effektivitet och minska koldioxidutsläpp har därför högsta prioritet för företagsledningen. Det nya koldioxidmålet, att halvera klimatpåverkan tills 2020 jämfört med 2005, kommer att minska utsläppen av växthusgaser från cirka 50 miljoner ton till 25 miljoner ton inom fyra viktiga områden: produkternas användning, tillverkning, transport samt genom att eliminera användningen av gaser med hög växthuspotential. Läs mer här.

Andra viktiga delar av rapporten:

  • Koncernens hållbarhetsstrategi, nu reviderad efter sitt fjärde år, med tre områden i fokus: Produkter, tjänster och marknader, Anställda och verksamheten, Intressenter och samhället. Läs mer här.
  • En illustrerad genomgång av koncernens värdekedja, som ger en överblick av var problem uppstår, vilka partners man måste arbeta med samt hur största möjliga värde kan skapas för Electrolux och dess intressenter. Läs mer här.
  • Med särskilt fokus på frågor som rör mänskliga rättigheter har Electrolux intensifierat insatserna för att nyligen förvärvade bolag i länder som Egypten, Ukraina och Chile ska arbeta i linje med koncernens högt ställda krav. Läs mer här.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.