Electrolux koncentrerar italiensk kylskåpsproduktion till Susegana

I februari 2008 påbörjade Electrolux en utredning om hur konkurrenskraften vid Electrolux kylskåpstillverkning i Italien kan förbättras. Electrolux har nu beslutat, i enlighet med resultatet av utredningen, att koncentrera sin kylskåpsproduktion i Italien till Susegana samtidigt som tillverkningen vid fabriken i Scandicci upphör. Investeringar kommer att ske i Susegana för att öka framtida effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft.

”Våra italienska kylskåpsfabrikers konkurrenskraft har försvagats under flera år vilket är orsaken till att vi gjort utredningen,” säger Ernesto Ferrario, Senior Vice President Operations, Vitvaror Europa. ”Vi är övertygade om att slutsatserna från utredningen kommer att medföra att vår konkurrenskraft och lönsamhet ökar när de genomförts.”

Under de senaste åren har tillverkningskapaciteten för kylskåp snabbt vuxit, främst i Östeuropa och delar av Asien. Denna utveckling i kombination med ökad global konkurrens, har lett till stark prispress och lägre marginaler.

Cirka 450 anställda kommer att beröras vid fabriken i Scandicci och cirka 300 personer i Susegana. Electrolux kommer att aktivt stötta berörda medarbetare för att minska de negativa konsekvenser som uppsägningarna medför. Bland annat kommer outplacement-tjänster och återanvändning av fabrikslokalerna i Scandicci att diskuteras.

Förändringarna av Electrolux kylskåpstillverkning i Italien planeras att slutföras under den andra halvan av 2009. Omstruktureringen kommer att medföra en total kostnad om cirka 600 Mkr varav 540 Mkr kommer att belasta resultatet för andra kvartalet 2008.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07

Electrolux är världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner samt motsvarande utrustning för
professionell användning. Konsumenter köper mer än 40 miljoner Electrolux-produkter i 150 länder varje år. Företaget fokuserar på att, baserat på bred och djup konsumentinsikt, ta fram innovativa produkter designade med omtanke om användaren och som möter konsumenters och professionella användares behov. I Electrolux produktsortiment ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar under välkända varumärken som Electrolux, AEG-Electrolux, Eureka och Frigidaire. Under 2007 hade Electrolux en omsättning på 105 miljarder kronor och 57 000 anställda. För mer information, besök http://www.electrolux.com/press
Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Electrolux kan vara skyldigt att offentliggöra informationen i denna release enligt lagen om börs-och clearingverksamhet.