Electrolux kapitalmarknadsdag 2013

Electrolux ger i samband med årets kapitalmarknadsdag en lägesuppdatering av koncernens strategi, med tonvikt på åtgärder för att driva lönsam tillväxt och ytterligare förbättra kostnadseffektiviteten. VD och koncernchef Keith McLoughlin och medlemmar i företagsledningen håller presentationer, bland annat en fördjupande genomgång av verksamheten i Nordamerika.

Electrolux huvudstrategi är uppbyggd av fyra komponenter: lönsam tillväxt, innovation, kostnadseffektivitet samt medarbetare och ledarskap. Presentationerna kommer att ge exempel på hur strategin skapar bestående ekonomiskt värde genom ett stadigt flöde av konsumentfokuserade produktnyheter och genom anpassningen av koncernens tillverknings- och kostnadsstruktur.

På agendan står också en genomgång av rådande marknadsläge samt förväntningarna inför nästa år. Marknadens totala efterfrågan väntas fortfarande öka något under det fjärde kvartalet. Efterfrågan under 2014 förväntas också bli något positiv totalt sett, med tillväxt i Nordamerika och i Asien/Stillahavsområdet som delvis motverkas av en oförändrad marknad i Europa och av en avmattning i Brasilien från 2013 års höga nivå. Bland andra faktorer som påverkar Electrolux under 2014 syns en något positiv pris/mix-utveckling, med en negativ pristrend i Europa som mildras av en positiv produktmix. Kostnadsbesparingar väntas bli cirka 1 miljard kronor för helåret. Investeringar i FoU och marknadsföring väntas öka något jämfört med 2013, främst till följd av marknadsföringskostnader från produktlanseringar i Asien samt högre utgifter inom global FoU. Effekten på vinsten av råvarukostnader kommer att vara oförändrad.

Utöver Keith McLoughlin kommer presentationer kommer att hållas av Tomas Eliasson, Ekonomi- och finansdirektör, Jan Brockman, Teknik- och produktutvecklingsdirektör, Jonas Samuelson, Chef för Vitvaror Europa, Mellanöstern och Afrika, samt Frank Wagner, global chef för tillverkning. Eftermiddagen viks åt presentationer av Jack Truong, Chef för Vitvaror Nordamerika samt medlemmar ur det affärsområdets ledningsgrupp.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 november 2013 klockan 10.00 (CET).