Electrolux innehav av egna aktier uppgår till 5,0%

(ELUX) Electrolux har den 17 december 2003 återköpt 400.000 B-aktier till en snittkurs på 152,59 kr. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därefter till 16.323.872 B-aktier motsvarande 5,0% av aktiekapitalet och 3,9% av röstetalet.

Det totala antalet aktier i AB Electrolux uppgår till 324.100.000 aktier.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux hade 2002 en omsättning på 133,2 miljarder kronor och 82.000 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations på telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.

För att ändra eller saga upp denna faxtjänst, vänligen sand hela detta document, med uppgift om ditt namn, företag och faxnummer, till faxnummer 08-738 70 90, med uppgift om vad som ska ändras.