Electrolux indiska dotterbolag genomför nyemssion

(ELUX) Som ett led i de förändringar som pågår inom den indiska
verksamheten, erbjuder Electrolux indiska dotterbolag, Electrolux
Kelvinator Limited, sina aktieägare att teckna nya aktier motsvarande
2,0 miljarder rupier (Cirka 300 Mkr).

AB Electrolux avser teckna sin andel samt eventuellt outnyttjade
teckningsrätter.

AB Electrolux äger 76% av aktierna i Electrolux Kelvinator Limited.
Företaget är noterat på börser i Indien.

Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och
utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än
55 miljoner produkter – kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare – säljs varje år till konsumenter och
professionella användare i över 150 länder under ledande varumärken som
AEG, Electrolux, Zanussi, Frigidaire, Eureka och Husqvarna. Electrolux
hade 2003 en omsättning på 124,1 miljarder kronor och 77.100 anställda.

För mer information
För mer information, kontakta Investor Relations, AB Electrolux, på
telefon 08-738 60 03. Electrolux Pressjour har telefon 08-657 65 07.