Electrolux i samtal om förvärv av GE Appliances

AB Electrolux bekräftade idag att diskussioner förs om ett möjligt förvärv av GE:s vitvaruverksamhet.

Ingen överenskommelse har uppnåtts och det går inte att säga med säkerhet att en överenskommelse kommer att uppnås. Eventuella ytterligare offentliggöranden om saken kommer att genomföras under processens gång.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: +46 8 657 65 07.

Electrolux offentliggör denna information enligt lagen om värde­pappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2014 klockan 17:20 CET).