Electrolux i omfattande samarbete med ONOFF – Säljer logistik-expertis till återförsäljare

Electrolux Logistics AB har slutit ett treårigt samarbetsavtal med ONOFF Sverige AB, Sveriges största kedja för hemelektronik och hushållsprodukter.

Avtalet innebär att Electrolux Logistics ansvarar för bland annat distribution, lagring och utveckling av moderna logistiklösningar för ONOFFs hela produktsortiment på alla dess marknader. ONOFF väljer att samarbeta med Electrolux Logistics för att säkerställa den bästa logistiklösningen för sina utvecklingsplaner i Europa.

Electrolux Logistics ansvarar sedan tidigare för distributionen av Electrolux Home Products och andra av Electrolux affärsområdens produkter i Europa. Samarbetet med koncernens fabriker och säljbolag har gett Electrolux Logistics en unik insikt i hela varuflödesprocessen som även är en viktig kompetens vid utveckling av samarbete med nya kunder. Sedan 1998/99 erbjuder Electrolux Logistics tredjepartslogistik inom transport, lagring, spedition och konsulttjänster.

”Målsättningen är att utnyttja vår storlek och professionalism tillsammans med externa kunder. Med vårt kunnande öppnar vi även upp för distribution av konsumentprodukter för partners som vill sälja sina produkter över Internet”, säger Torkel Elgh, VD Electrolux Logistics AB.

I och med det tecknade samarbetsavtalet kommer Electrolux Logistics att uppföra ett modernt logistikcentrum i Linköping avsett att serva och utveckla tredjepartslogistik. Driften i Linköping kommer att samordnas med det nordiska centrallagret i Motala. Övriga centrallager i Norden ligger i är Mariestad, Hedehusene i Danmark och Björneborg i Finland.