Electrolux halvårsrapport 2001

  • Lägre efterfrågan i USA, tecken på avmattning i Europa inom flera produktområden
  • Ökad försäljning och bättre resultat för vitvaror i Europa samt vitvaror utanför Europa och Nordamerika
  • Markant försämring av resultatet i Nordamerika till följd av problem vid uppstartning av ett nytt kylskåpssortiment
  • Betydande resultatnedgång för komponenter inom Professionella inomhusprodukter
  • Sänkta förväntningar på rörelseresultatet för helåret