Electrolux Group har mottagit ”Statement of Objections” från den franska konkurrensmyndigheten

Den franska konkurrensmyndigheten har utfärdat ett ”Statement of Objections” som inkluderar flera parter inom vitvarubranschen och där Electrolux i Frankrike påstås ha agerat i strid med konkurrensreglerna i Frankrike mellan 2009 och 2014.

Ett ”Statement of Objections” är ett formellt steg i en utredning där utredningstjänsten vid franska konkurrensmyndigheten informerar berörda parter om sina preliminära slutsatser (innan ärendet presenteras för franska konkurrensmyndighetens domarpanel). Utlåtandet föregriper inte det slutliga utfallet av utredningen.

Som tidigare meddelats i pressmeddelanden och årsredovisningar blev bolaget under 2013 föremål för en utredning av den franska konkurrensmyndigheten angående eventuella överträdelser mot konkurrensbestämmelserna. Myndigheten beslutade därefter att genomföra två separata utredningar, varav den ena slutfördes i december 2018. Statement of Objections som nu utfärdats avser myndighetens andra utredning.

I den franska myndighetens ”Statement of Objections” hävdas att olika parter inom vitvarubranschen har brutit mot konkurrensbestämmelserna. Vad avser Electrolux i Frankrike påstås det att bolaget har brutit mot bestämmelserna genom att ha tillämpat prisstyrning inom vitvarubranschen mellan 2009 och 2014 och att ha utbytt kommersiellt känslig information med andra parter mellan 2009 och 2014.

Myndighetens ”Statement of Objections” analyseras för närvarande noggrant och Electrolux förbereder sitt bestridande. Med hänsyn till de påstådda överträdelserna och utredningens natur kan det inte uteslutas att utfallet kan få en väsentlig inverkan på koncernens finansiella resultat och kassaflöde. I detta skede är det dock inte möjligt att förutsäga omfattningen av en sådan inverkan.

 

Denna information är sådan som AB Electrolux är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-22 18:15 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Sophie Arnius, Investor Relations, +46 70 590 80 72

Paul Palmstedt, Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07