Electrolux Group håller kapitalmarknadsuppdatering idag

Electrolux Group håller sin kapitalmarknadsuppdatering för investerare, finansanalytiker och media kl. 15.00 idag. VD och koncernchef Jonas Samuelson och andra ledande företrädare för koncernen kommer att ge en uppdatering om hur bolaget genomför sin strategi för att driva lönsam tillväxt och leverera på sina finansiella mål. Fokus kommer att ligga på tillväxtmöjligheter inom eftermarknadsförsäljning och att lyfta det finansiella resultatet i Nordamerika till koncernens målnivå genom implementering av de tidigare aviserade omställningsåtgärderna.

“Vår strategi och våra finansiella mål är oförändrade, med en rörelsemarginal för koncernen på minst 6% över en affärscykel som högsta prioritet”, säger Jonas Samuelson. ”Vi har en väg för att nå en rörelsemarginal på minst 6% på medellång sikt, både för koncernen och för affärsområde Nordamerika, med omställningsprogrammet i Nordamerika som en nyckelkomponent. Resultatpåverkan från det tidigare annonserade kostnadsbesparingsprogrammet uppskattas bli mer än 7 miljarder kr 2024 jämfört med 2022, varav 4-5 miljarder kr förväntas 2023. Detta förväntas resultera i ett positivt operativt kassaflöde för 2023.

Med kostnadsneddragningarna som genomförs i affärsområde Nordamerika kommer kostnad per enhet i fabrikerna i Anderson och Springfield att förbättras väsentligt på kort sikt, och nå konkurrenskraftiga kostnadsnivåer. Ytterligare ett viktigt bidrag till resultatet för affärsområde Nordamerika är kommersiell tillväxt i kategorier med högre värde, vilket möjliggörs av investeringarna i nya och innovativa modulariserade produktarkitekturer.

Medan rörelsemarginalen i affärsområde Nordamerika har utmanats under de senaste åren, har de övriga tre affärsområdena visat en stabil rörelsemarginalutveckling över tid. Utöver tidigare annonserade kostnadsbesparingsåtgärder och omställningen i Nordamerika, förväntas fortsatt kommersiell tillväxt i dessa tre affärsområden bidra till att nå en rörelsemarginal för koncernen på minst 6% på medellång sikt. Detta är möjligt främst genom att utnyttja de senaste investeringarna i modulariserade produktarkitekturer som har resulterat i mycket konkurrenskraftiga produktsortiment. Tillväxt på eftermarknaden är också en viktig komponent.

Koncernens eftermarknadsförsäljning bidrar positivt till rörelsemarginalen, med mer än fyra gånger högre vinstmarginal jämfört med vitvaruverksamheten. Dessutom bidrar eftermarknadsaffären till ökad vitvaruförsäljning genom lojalitetsköp och starkare varumärkes-igenkänning. Med förbrukningsvaror och tillbehör samt reparationer utöver garantin som huvudsakliga tillväxtområden, har koncernen en tydlig väg för att nå målet på 10% eftermarknadsförsäljning av koncernens försäljning 2025. Koncernens långsiktiga ambition är att eftermarknadsförsäljningen ska stå för omkring 15% av koncernens totala försäljning.

Kapitalmarknadsuppdateringen kan nås via en webbsändning här. Presentationer från evenemanget kommer att finnas tillgängliga här från cirka 12.00 idag. En on-demand-version av inspelningen från dagen kommer att finnas tillgänglig följande dag på samma webbsida.

Affärs- och marknadsutsikterna i koncernens resultatrapport för det fjärde kvartalet, som publicerades den 2 februari 2023, är oförändrade.

För ytterligare information kontakta:

Electrolux Group Press Hotline, +46 8 657 65 07