Electrolux Group ett av de första företagen att nå vetenskapsbaserat klimatmål

Electrolux Group ligger tre år före plan. Under 2018 var företaget bland de 100 första att sätta ett globalt vetenskapsbaserat klimatmål, science-based target, och är nu ett av de första bolagen att uppnå målet. Detta är en av huvudnyheterna från Electrolux Group Hållbarhetsrapport 2022.

Electrolux Group har minskat sina utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten (scope 1 och 2, dvs direkta och indirekta utsläpp) med 82% jämfört med 2015. Det överträffar målet som var satt till 80% minskning till 2025. Scope 3-utsläppen, som sker när produkterna används, minskade också med över 25% jämfört med 2015. Det är i linje med företagets mål på 25% minskade scope 3-utsläpp till 2025. Detta betyder att Electrolux Group har uppnått sitt vetenskapligt baserade klimatmål tre år före plan.

”Vi var bland de första 100 företagen att sätta upp ett ambitiöst globalt klimatmål, och nu är vi bland de allra första att nå det. Som ett ledande bolag inom hållbarhet har vi ett ansvar att visa vad som är möjligt – och det här resultatet gör just det”, säger Jonas Samuelson, Electrolux Group VD och koncernchef.

”Vårt arbete slutar inte här. En process pågår redan för att få vårt nya vetenskapsbaserade mål godkänt, samtidigt som vi kontinuerligt arbetar för att bli ett mer hållbart företag genom vår verksamhet, våra produkter och hur vi underlättar för konsumenter att leva mer hållbart”, tillägger Vanessa Butani, hållbarhetschef Electrolux Group.

”Genom att sätta ett djärvt vetenskapligt baserat mål visar företag sitt engagemang för att göra sin del för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C i linje med klimatavtalet från Paris. Genom att uppnå sitt första ambitiösa vetenskapsbaserade mål är Electrolux Group ett bra exempel på en organisation som arbetar för att göra vår ekonomi anpassad för människor och planet”, säger Maxfield Weiss, verkställande direktör CDP Europe, partner inom The Science Based Targets initiative.

Hållbarhetsrapporten 2022, resultat i korthet:

Better company

  • 98% av elektriciteten som används i den globala verksamheten kommer från förnybara källor.
  • 124 000 deltagare sedan 2016 i Electrolux Food Foundations arbete för ett mer hållbart ätande.
  • 35% av sjöfrakten har utförts med mer hållbara bränslen.

Better solutions

  • Företagets mest energi- och vattensparande produkter stod för 24% av de totalt sålda produkterna och 39% av bruttovinsten.
  • 70% återvunnen plast i innerväggarna i koncernens nya inbyggda kylskåp.
  • 4 000 komponenter testade enligt regelverket för kemikalier.

Better living

  • Kylskåp med Cooling 360 och ColdSense bevarar ingredienser längre och hjälper till att minska matsvinnet.
  • Miljoner konsumenter nåddes av en global kampanj i syfte att stimulera mer hållbara tvättvanor
  • Första dammsugaren utan färg för att minska kemikalieanvändning, energi och materialpåverkan.

Fler resultat

Innovation driver hållbar produktutveckling
Ett genombrott inom hållbarhet var ett inbyggt kylskåpssortiment som inkluderar en ny Ecometer som hjälper konsumenter att göra mer energieffektiva val, samt innerväggar som är gjorda av 70% återvunnen plast. Inom tvättprodukter sparar nya frontmatade tvättmaskiner i genomsnitt över 450 liter vatten per år jämfört med en toppmatad tvättmaskin.

Nästan 98 % av tillverkningsavfallet återvinns eller återanvänds
I slutet av 2022 var 55% av företagets fabriker certifierade enligt ett ”Zero Waste to Landfill”-program med målet att tredjepartscertifiera alla anläggningar senast 2025. Målet med programmet är att återvinna och återanvända mer än 99% av det totala avfall som genereras av företagets alla tillverkningsanläggningar runt om i världen till 2025.

Inspirera barn över hela världen till mer hållbart ätande
2022 lanserade Electrolux Food Foundation ett utbildningskit för lärare i syfte att utbilda barn om hållbart ätande. Hittills har 88 000 barn över hela världen blivit ”mathjältar” (Food Heroes),  för att främja en mer hållbar värld. Food Heroes-materialet går att ladda ned från replate.com.

Ladda ned hela rapporten och en kortare version här:

Electrolux Group Sustainability Report 2022 – PDF-nedladdning
Electrolux Group Sustainability in Brief 2022 – PDF-nedladdning

Om Science Based Targets initiative
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett globalt organ som gör det möjligt för företag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen. Fokus är att driva på företag globalt att halvera sina utsläpp före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050.

Initiativet är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) och är ett av de åtaganden som We Mean Business Coalition gjort. SBTi definierar och främjar bästa praxis för att sätta vetenskapsbaserade mål, erbjuder resurser och vägledning för att underlätta tillämpningen samt att man självständigt bedömer och godkänner företags mål.

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.