Electrolux går med i AllSeen Alliance – ett samarbete för utveckling av uppkopplade produkter

Electrolux meddelade idag att bolaget har gått med i AllSeen Alliance, det bredaste projektet för utveckling av öppen källkod i uppkopplade produkter. Deltagande i det här samarbetsprojektet gör det möjligt för Electrolux både att bidra till utvecklingen av denna teknik och använda den för att förbättra upplevelsen och resultatet av hushållsarbete.

I och med att Electrolux går med har alliansen växt till 63 medlemmar sedan den bildades i december 2013. AllSeen Alliance, vars medlemmar verkar inom konsumentelektronik, vitvaror, tjänstesektorn, detaljhandel, samt fordons- och IT-teknik, utgör det största och bredaste initiativet inom öppen källkod med målet att driva på utvecklingen av Internet of Everything. Electrolux blir en av alliansens huvudmedlemmar, tillsammans med företag som Haier, LG, Microsoft, Panasonic, Qualcomm Connected Experiences Inc., Sharp, Silicon Image, Technicolor och TP-Link.

”Vi på Electrolux tror starkt på att denna teknik – där våra hushållsapparater kommunicerar med varandra, med konsumenter och med andra produkter – för med sig stora möjligheter att utveckla produkter som kommer att förbättra hur vi lagar vår mat och städar våra hem. Vi arbetar till exempel på uppkopplade lösningar för smartare matlagning, där vi drar nytta av våra kunskaper inom proffssegmentet för att hjälpa folk laga riktigt god mat med så lite ansträngning som möjligt”, säger Jan Brockmann, teknikdirektör på Electrolux.

”För att detta ska kunna bli verklighet krävs det att stora företag från olika branscher går samman och ser till att produkter och system kan arbeta tillsammans sömlöst, oavsett varumärke. AllSeen Alliance verkar för att klara av den här utmaningen och vi är stolta att som huvudmedlem vara det första renodlade vitvaruföretaget som deltar i den här sortens samarbete.”

Alliansens medlemmar samarbetar för att Internet of Everything ska kunna utvecklas fullt ut, med apparater i hushåll och på arbetsplatser som omärkbart kopplar upp sig mot varandra, genom att bygga ut ett ramverk för mjukvara som kallas för AllJoyn™. Genom att utgå från öppen källkod som redan finns tillgänglig och uppdateras genom bidrag ifrån medlemmarna och andra programmerare så fungerar AllJoyn™ som en universell översättare för saker och apparater, vilket hjälper dem att interagera oavsett varumärke och andra faktorer i den infrastruktur som finns utbyggd idag.

För att uppkopplade produkter ska nå en bred användning tror alliansens medlemmar att helt olika apparater måste kunna självständigt upptäcka och interagera med närliggande produkter, oavsett vilken underliggande teknik eller kommunikationsprotokoll som används.

”Vi har sagt från början att det enda sättet att skapa en verkligt uppkopplad värld är genom bred industriell samverkan som bygger på öppen källkod och samarbete”, säger Liat Ben-Zur, ordförande för AllSeen Alliance. ”Electrolux beslut att gå samman med de andra medlemmarna är ett viktigt steg framåt för alliansen, och vi ser fram emot att se Electrolux-produkter på marknaden som bygger på AllJoyn-tekniken.”

Se även pressmeddelande på engelska för ytterligare information om AllSeen Alliance.

För mer information

Kontakta Electrolux Pressjour, +46 8 657 65 07.