Electrolux förvärvar diamantverktygstillverkaren Magnum Diamond & Machinery Inc.

Dimas, ett bolag inom Electrolux-koncernen har förvärvat amerikanska Magnum Diamond & Machinery Inc. Magnum tillverkar och distribuerar golvsågar och diamantverktyg för byggindustrin.

Företaget ligger i Kansas City, Missouri. Magnum har 45 anställda och omsatte 1999 cirka 11 miljoner dollar. Företaget kommer att integreras med Dimas nuvarande verksamhet för diamantverktyg.

Produktlinjen Industrial Products, del av Electrolux Professionella Utomhusprodukter, består av verksamheterna Dimas och Partner Industrial Products, som båda tillverkar utrustning för kapning och borrning i hårda material. Produktlinjens årliga försäljning är 1 miljard och antalet anställda kommer efter förvärvet att uppgå till 550.

For further information contact:
Anders Ströby, 031-94 90 09