Electrolux förvärvar Australiens största tillverkare av hushållsmaskiner

ELUX) Electrolux-koncernen har idag tecknat avtal om att förvärva Email Major Appliance Business, Australiens ledande tillverkare av hushållsmaskiner som har en marknadsandel om 60%.

Förvärvet stärker Electrolux-koncernens globala position väsentligt. Som ett resultat av förvärvet kommer koncernen att öka sin försäljning i Australien och Nya Zeeland med cirka 4,8 miljarder kronor och antalet anställda med 4 800. Köpeskillingen är cirka AUD 485 miljoner (cirka SEK 2,5 miljarder). Förvärvet beräknas vara slutfört måndagen den 19 februari 2001.

”Förvärvet stärker Electrolux världsledande ställning. Produktionsenheterna i Australien och Nya Zeeland gör det möjligt för Electrolux att också penetrera den växande marknaden i Sydostasien,” säger Michael Treschow, Electrolux VD och koncernchef.

Emails hushållsdivision omfattar tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring och service av vitvaror i Australien och Nya Zeeland. Produkterna säljs under varumärkena Westinghouse, Frigidaire, Kelvinator, Simpson, Chef, and Dishlex. Hushållsdivisionen redovisade en omsättning på AUD 919 miljoner (cirka SEK 4,8 miljarder) för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2000. Rörelseresultatet var AUD 55,2 miljoner (cirka SEK 288 miljoner), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6%.

ELUX) Electrolux-koncernen har idag tecknat avtal om att förvärva Email Major Appliance Business, Australiens ledande tillverkare av hushållsmaskiner som har en marknadsandel om 60%.

Förvärvet stärker Electrolux-koncernens globala position väsentligt. Som ett resultat av förvärvet kommer koncernen att öka sin försäljning i Australien och Nya Zeeland med cirka 4,8 miljarder kronor och antalet anställda med 4 800. Köpeskillingen är cirka AUD 485 miljoner (cirka SEK 2,5 miljarder). Förvärvet beräknas vara slutfört måndagen den 19 februari 2001.

”Förvärvet stärker Electrolux världsledande ställning. Produktionsenheterna i Australien och Nya Zeeland gör det möjligt för Electrolux att också penetrera den växande marknaden i Sydostasien,” säger Michael Treschow, Electrolux VD och koncernchef.

For further information contact:
Andrew Bentley, +44 771 0302 067