Electrolux fortsatt global branschledare i Dow Jones hållbarhetsindex 2015

För nionde året i rad har Electrolux utsetts till branschledare i kategorin Household Durables i det välrenommerade hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World).

Electrolux visade särskilt stora förbättringar inom ”product stewardship”, ”corporate citizenship” och ”human/labor rights” i denna årliga utvärdering, som publiceras av RobecoSAM.

”Förväntningarna på hållbarhet från våra konsumenter, kunder, aktieägare och anställda fortsätter att öka, vilket också återspeglas i allt hårdare kriterier i den här utvärderingen”, säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux. ”Att vi återigen rankats som global branschledare av DJSI är en viktig bekräftelse på att vi fortsätter att vara på rätt spår i arbetet med att integrera hållbarhet i alla aspekter av vår verksamhet”,

”Vi är också mycket stolta över att Electrolux rankades så högt för arbetet inom ”Code of Conduct” och att vi ökade det totala antalet delområden där vi ses som branschledare.”

DJSI World inkluderar de 10% av världens 2 500 största företag som anses vara ledande ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Electrolux är det enda företaget i kategorin Household Durables som kvalificerat sig till DJSI World, och har ingått i DJSI sedan indexen skapades 1999.

Dow Jones hållbarhetsindex gör det möjligt för placerare att väga in hållbarhetsbedömningar i portföljerna samtidigt som de ger företagen en effektiv plattform för att fokusera på hållbarhet. För mer information om detta se www.sustainability-indices.com.

För mer information

Vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.