Electrolux fortsatt branschledare i Dow Jones globala hållbarhetsindex 2018

Electrolux fortsatt branschledare i Dow Jones globala hållbarhetsindex 2018

Electrolux har utnämnts till branschledare i kategorin hushållsprodukter i det prestigefyllda globala hållbarhetsindexet Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Det är tolfte året i rad som Electrolux tar emot utnämningen efter en årlig utvärdering som utförs av RobecoSAM.

”Vi är hedrade över att återigen ha erkänts som branschledare inom hållbarhet. Att agera hållbart är en del av vårt företagssyfte – shape living for the better. Det speglar allt vi gör och vårt engagemang för att stärka konsumenters möjligheter att leva ett bättre och mer hållbart liv,” säger Henrik Sundström, hållbarhetschef på Electrolux. ”I år visar resultaten i utvärderingen på den bredd som finns i våra hållbarhetslöften. Electrolux är branschledare i alla hållbarhetsområden: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.”

Dow Jones hållbarhetsindex gör det möjligt för placerare att väga in hållbarhetsbedömningar i portföljerna samtidigt som de ger företagen en effektiv plattform för att fokusera på hållbarhet. För mer information om detta se www.sustainability-indices.com.

För mer information om Electrolux resultat i utvärderingen: http://www.robecosam.com/images/IndustryLeader_DJSI2018_Electrolux_AB.pdf

För mer information vänligen kontakta

Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Bilder
DJSI-Member-Logo

DJSI Member Logo

Ladda ned Hi-res / Lo-res

Electrolux sustainability

Ladda ned Hi-res / Lo-res
Ämnen och kategorier
Läs mer inom Nyheter
11 april, 2019

Inbjudan till Electrolux Q1 presentation

11 april, 2019

Electrolux rapport för det första kvartalet 2019 kommer att publiceras fredagen den 26 april, runt klockan 08.00.

Läs mer

AB Electrolux årsstämma hölls onsdagen den 10 april 2019 i Stockholm.

Läs mer

Som tidigare meddelats ändrar Electrolux sin affärsområdesstruktur och skapar fyra konsumentfokuserade regionala affärsområden. För att möjliggöra jämförelser i kommande finansiell rapportering presenterar Electrolux här omräkningseffekterna per kvartal för vissa av 2018 års nyckeltal gällande...

Läs mer